Zbieranie, utylizacja i odzyskiwanie odpadów specjalnych w Brescii.

RMB ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez zbieranie, utylizację i odzysk odpadów specjalnych, metali, materiałów żelaznych, materiałów odpadowych i obojętnych.

Podnosimy wartość
środowiska,
w którym żyjemy

RMB odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie niebezpiecznych i obojętnych odpadów specjalnych.

O NAS

Odzyskiwanie odpadów specjalnych i metali Brescia

FIRMA

Od 1981 roku odzyskujemy nowe surowce z odpadów zarządzając kompletnym cyklem z całkowitym poszanowaniem środowiska. Dziś możemy stwierdzić, że jesteśmy jedną z głównych, wielofunkcyjnych firm w Europie dla przetwarzania ukierunkowanego na odzyskiwanie niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych. Pozwolenie Zintegrowane na 680.000 Ton zostało przyznane w 2022 roku.

więcej

HISTORIA

Recykling metalu stanowi historyczną podstawę działalność RMB, która przez lata zaprojektowała serię powiązanych między sobą instalacji, będących w stanie rozdzielać różne frakcje metalowe żelazne i nieżelazne obecne wewnątrz odpadów. więcej

impegno sociale

Amiamo il mondo in cui viviamo e crediamo che il nostro forte e costante impegno debba passare anche attraverso il concetto di Responsabilità Sociale. więcej

1981Narodziła się jako działalność
zbieranie i handel metalami.

1993Otrzymuje pierwsze regionalne zezwolenie na czynności składowania, sortowania i odzyskiwania odpadów specjalnych w ilości 10.000 t/rok.

2000Wzrost wydajności instalacji do 30.000 t/rok. W międzyczasie R.M.B. S.p.A otrzymuje zezwolenie na realizację i działanie instalacji odzysku nieszkodliwych odpadów specjalnych w nowym obszarze przy ulicy Montecanale, w gminie Polpenazze del Garda, o wydajności równej 20.000 ton/rok.

2001Region Lombardii wydaje zezwolenie na wzrost wydajności do 30.000 t/rok. Nowa instalacja firmy R.M.B. S.p.A zostaje zatem zrealizowana w obszarze ulicy Montecanale i w 2001 roku działalność firmy R.M.B. S.p.A zostaje całkowicie przeniesiona do nowej siedziby obok już istniejącej instalacji FIM s.r.l.

2003Spółka FIM s.r.l. zostaje połączona poprzez wchłonięcie przez Spółkę R.M.B. S.p.A., która przejmuje jej zezwolenia. Firma R.M.B. S.p.A. przedstawia Regionowi Lombardii badanie zrównoważonego środowiska dla projektu powiększenia istniejącej instalacji. Plan ten umożliwi zarządzanie terenami pochodzącymi z remediacji miejsc, na których znajdowały się żużle ze spalania stałych odpadów komunalnych i innych odpadów natury nieorganicznej przeznaczonych do odzysku lub odpadów z organicznymi składnikami, takimi jak tworzywa sztuczne i guma.

2005W następstwie uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej badania zrównoważonego środowiska ze strony Regionu Lombardii, Prowincja Brescii zatwierdziła przedstawiony projekt rozszerzenia, zwiększając wydajność do 147.520 t/rok.

2007Firma RMB S.p.A. otrzymuje Zintegrowane Zezwolenie Środowiskowe (Dekret D.G. Nr 5078/2007) zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy Rządu nr 59 z dnia 18/02/2005 roku "Pełne wdrożenie dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli”; jednocześnie zostaje upoważniona rozbudowa zakładu w kierunku południowym z realizacją nowej części zakładu i zwiększeniem całkowitej wydajności instalacji do 187.520 t/rok.

2008Prowincja Brescii wydaje zezwolenie krajobrazowe, które upoważnia realizację nowej części zakładu na południu.

2010Otrzymanie zezwolenia na projektowanie i realizację procesów i instalacji dla przetwarzania odpadów, ich przygotowanie i testy.

2011Prowincja Brescii wydaje firmie RMB S.p.A. Pozwolenie Zintegrowane Aktem Zarządzającym AIA nr 3544 z dnia 18.10.2011 roku na działalności IPPC przewidziane w punktach 5.1 i 5.3 Załącznika VIII do drugiej części rozporządzenia z mocą ustawy 152/2006 (z późniejszymi zmianami) dla czynności odzysku (R13, R12, R3, R4, R5) i unieszkodliwiania (D8, D9, D13, D14, D15). Całkowita wydajność instalacji 320.000 t/rok.

2013
Zaczyna działać nowa strzępiarka dla pojazdów samochodowych.

2014Uruchomienie instalacji najnowszej technologii do przeprowadzania selekcji i wzbogacania przy czynnościach odzyskiwania i waloryzacji bardzo drobnych elementów.

2015Rozszerzenie Pozwolenia Zintegrowanego na działalności IPPC dla czynności odzysku i unieszkodliwiania oraz jednoczesne wydanie nowego Pozwolenia Zintegrowanego o całkowitej wydajności instalacji do 620.000 t/rok.

2016Zaczyna działać instalacja do produkcji produktów/kruszyw (konglomeraty cementowe, mieszanki cementowe, kruszywa niezwiązane).

2022Pozwolenie Zintegrowane na 680.000 Ton zostało przyznane w 2022 roku.

Kruszenie, mycie, flotacja materiałów żelaznych
selekcji odpadów komunalnych

A. selekcji odpadów komunalnych

złomowania pojazdów

B. złomowania pojazdów

obróbki metali

C. obróbki metali

więcej
Instalacje do odzysku materiałów żelaznych i nieżelaznych z odpadów

INSTALACJE PRODUKCYJNECykle przetwarzania

1

selekcja i przesiewanie »
Instalacja jest bez wątpienia (doskonałością firmy) RMB; fazy sortowania, selekcji, oddzielania i odzysku metali żelaznych i nieżelaznych stanowią główną działalność firmy.

2

zmniejszenie objętości »
Instalacje rozdrabniające, to znaczy do zmiany objętości i separacji stanowią podstawową fazę dla odzysku żelaznego i nieżelaznego złomu i ewentualnej produkcji surowców wtórnych.3

odzyskiwanie popiołów »
Udoskonalona w latach instalacja dla waloryzacji popiołów paleniskowych tygodniowo poddaje procesowi setki ton pozostałości pochodzących ze spalarni odzyskujących energię całych Włoch.

4

mycie »
Instalacja myjąca składa się z obrotowej beczki, która umożliwia oddzielanie różnych materiałów w zależności od ich ciężaru właściwego.

5

flotacja i mycie »
Instalacja flotacyjna i jednoczesne mycie, umożliwia rozdzielanie różnych rodzajów materiałów (przede wszystkim metali) w zależności od ich ciężaru właściwego

6

kruszywa związane »
Instalacja do produkcji produktów/kruszyw (konglomerat cementowy, mieszanki cementowe, kruszywa niezwiązane) za pomocą, której możliwe jest wykonanie bezpośredniego ponownego użycia materiałów pochodzących z wewnętrznych linii obróbki i/lub z instalacji rozdrabniających firm zewnętrznych.

materiały

Recykling/odzysk materiałów odpadowych, proler, żelazo, aluminium, stal nierdzewna, materiały indukowane

W gospodarce odpadami RMB w pełni przestrzega ducha europejskich i krajowych przepisów przemysłowych mających na celu zachęcanie do zmniejszania produkcji odpadów, z poświęceniem i zaangażowaniem "przygotowuje" odpady do ponownego użycia i innych możliwości recyklingu/odzysku, zapewniając ochronę środowiska i bezpieczeństwo operatora.
Trzymaj to dalej »

IRON

STAL NIERDZEWNA

ALUMINIUM PŁYWAJĄCE

PUSZKI ALUMINIOWE

MIESZANE METALE CIĘŻKIE

METALE MIESZANE ZIARNO

PROLER

ALUMINIUM ZIARNO

DRUT MIEDZIANY

COPPER

GRZEJNIKI ALUMINIOWE

INDUKCJE

MATERIAŁY

Mając jako główny cel zagwarantowanie najwyższych poziomów jakościowych, ochronę środowiska oraz zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, firma RMB zobowiązuje się do stałego stosowania i poprawy własnego zintegrowanego systemu pod względem jakości. Nasze powołanie do ciągłej poprawy procesów i cykli obróbki oraz do zmniejszenia wpływu na środowisko wsparta jest poprzez stosowanie Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy 231/2001 i zapewniona przez obecność Organu Nadzorczego.

Otrzymane nagrody, takie jak wpisanie na WHITE LIST w Prefekturze w Brescii, Rating Legalności wydany przez Organ Ochrony Konkurencji i Rynku oraz wpisanie do Albo D'oro 2018 delle Eccelenze Lombarde za "Alta Onoreficenza di Bilancio", stworzonego przez Industria Felix i Cerved, dodatkowo wzmacniają poświęcenie.

więcej

RMB i
Środowisko

linkedin facebook