Gospodarka odpadami w celu ochrony środowiska.

Właściwe zarządzanie odpadami jest rozwiązaniem dla ochrony środowiska: RMB stale pracuje w kierunku odzysku i recyklingu.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
RMB I ŚRODOWISKO

Rozwój gospodarki i pojęcie dobrobytu powiązanego z konsumpconizmem znacznie zwiększyło problem gospodarki odpadami, sytuacja, która może być powstrzymana tylko ze świadomością, profilaktyką i roztropnością, pojmując Odpad nie jako taki, ale jako prawdziwe i własne Źródło.

Stan alarmowy dotyczący odpadów, który przekłada się na stan zagrożenia środowiska, jest naturalną konsekwencją błędnego postępowania rozwoju, opierającego się modelu gospodarki “linearnej”, która przewiduje produkcję przedmiotu, jego używanie i na koniec jego wyrzucenie.


Taka gospodarka, która nieustannie ciąży na zasobach naturalnych, stała się już niezrównoważona, dlatego konieczne i pilne jest przyjęcie modelu “GOSPODARKI OBIEGOWEJ”, opierającej się na zastosowaniu pojęć ponownego użycia, recyklingu, odzysku materii i energii, zmniejszając w jak największym stopniu powierzanie odpadów na wysypisko. Firma RMB nieustannie stosuje, w prowadzeniu własnej działalności, zasady gospodarki obiegowej, świadoma, że aby realizować w praktyce taką filozofię konieczny jest wysiłek wszystkich. Każdego dnia wspiera pojęcie ponownego użycia i recyklingu poprzez konkretne inicjatywy i politykę firmy zadbane w każdym szczególe, stosując innowacyjne modele przedsiębiorczości, inwestując w poprawę wydajności produkcyjnej i obserwując “zrównoważenie” całego łańcucha procesu.

INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook