Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa

RMB posiada wiodące w branży certyfikaty w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
CERTYFIKATY

- UNI EN ISO 14001:2015, norma, która ustala wymagania środowiskowego systemu zarządzania w celu utrzymynia pod kontrolą wpływu własnych działalności na środowisko i dla systematycznych badań zrównoważonej poprawy tej działalności.
- UNI EN ISO 18001:2007, norma, która ustala wymagania firmowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
- Certyfikat DNV, Rozporządzenie (UE) 333/2011 i Rozporządzenie (UE) 715/2013: rozporządzenie ustalające kryteria określające, kiedy niektóre rodzaje metalowego złomu przestają być uznawane za odpady, zgodnie z dyrekywą 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

RMB wpisana jest do Rejestru Zarządców Środowiskowych w kategorii 8 i 9 oraz posiada certyfikat SOA wydany przez jednostkę poświadczającą Soa Laghi SpA.

Pełna zgodność środowiskowa i maksymalne bezpieczeństwo firmy RMB umożliwiły uzyskać najważniejsze certyfikaty w sektorze.

(Zakład jest certyfikowany za pomocą Systemu Zintegrowanego przez międzynarodową jednostkę certyfikującą DNV dla następujących kategorii):
- UNI EN ISO 9001:2015, norma, która ustala wymagania dotyczące firmowego systemu zarządzania jakością, zaprojektowanego dla zarządzania procesami firmy, tak aby miały na celu poprawę efektywności i wydajności organizacji oraz zadowolenie klientów.

Certyfikat UE 333-2011
UNI EN ISO 9001 Certyfikacja jako?ci
UNI EN ISO 14001 Certyfikat ?rodowiskowy
Certyfikacja UNI EN ISO 45001 Bezpiecze?stwo
Certyfikacja Soa
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook