Gospodarka i odzysk odpadów specjalnych, materiałów odpadowych i materiałów obojętnych

RMB zajmuje się kompletnym cyklem przetwarzania w zakresie zarządzania i odzysku specjalnych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z pełnym poszanowaniem środowiska.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
O NAS
RMB gospodarka odpadami specjalnymi Brescia

Od tamtej pory przedsięwzieliśmy ścieżkę rozwoju, która się jeszcze nie zatrzymała.

Firma jest silnie zakorzeniona na terenie, na którym działa i nieustannie angażuje się w jego waloryzację, wykorzystując najlepsze dostępne technologie dla zmniejszenia wpływu na środowisko i dla ograniczenia zużycia źródeł energii i wody używanych w stosunku do ilości przetwarzanych odpadów.

Wykonując stałe modernizacje instalacji, RMB zapewnia ciągle lepszą jakość swoich produktów, które sprzedaje na całym świecie.RMB odzyskiwanie odpadów specjalnych

"Od 1981 roku odzyskujemy nowe surowce z odpadów zarządzając kompletnym cyklem z całkowitym poszanowaniem środowiska. Dziś możemy stwierdzić, że jesteśmy jedną z głównych firm wielofunkcyjnych w Europie do przetwarzania ukierunkowanego na odzyskiwanie niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych. Pozwolenie Zintegrowane na 680.000 Ton przyznane w 2022 roku."

Początki RMB to historia: historia rodziny, która przenosi nas do sortowania i ręcznej selekcji odpadów metalowych wykonywanych pod domem i składowanych na podwórku.
RMB odzyskiwanie nowych surowców z odpadów
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook