Wartości dla odzysku odpadów specjalnych.

Kodeks etyczny, który gwarantuje maksymalną przejrzystość firmy w jej działaniach związanych z odzyskiwaniem odpadów specjalnych.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
KODKS ETYCZNY
recupero rifiuti speciali

Kodeks Etyczny, który przedstawia etyczny i behawioralny punkt odniesienia dla wszelkich rozmówców firmy R.M.B. S.p.A., wskazuje odbiorców i określa zarówno zasady etyczne, jak i specyficzne normy zachowania, których muszą przestrzegać wszyskie podmioty.

Pewni, że skuteczne prowadzenie naszego biznesu nie może i nie powinno zaniedbywać rygorystycznego przestrzegania zasad etycznych zawartych w naszym Kodeksie Etyki, prosimy Was o jego należyte uwzględnienie oraz o przestrzeganie zasad i wskazówek w nim zawartych.

Prezes Zarządu
Antonio Amato.

Firma R.M.B. S.p.A., zgodnie z wartościami i zasadami postępowania, które od zawsze nią kierują, poświęca stałą uwagę na oczekiwania rozmówców i na znaczące uwzględnienie aspektów etycznych własnej działalności. W takim kontekście, firma R.M.B. S.p.A. przyjęła system ciągłego doskolanienia i rozwoju, odpowiedni do zmniejszania ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nieregularności w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa oraz do ograniczania niebezpieczeństwa popełnienia przestępstw wskazanych w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001.

Zgodnie z wymaganiami tego Rozporządzenia, został zaprojektowany, przygotowany i zatwierdzony Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli, który stanowi integralną i podstawową część Kodeksu Etyczny. Został również wybrany Organ Nadzorczy z zadaniem nadzorowania nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem Modelu.

INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook