Stały monitoring środowiska dla materiałów żelaznych i nieżelaznych.

We współpracy z laboratoriami geAmbiente, RMB prowadzi stałe monitorowanie środowiska dla materiałów żelaznych i nieżelaznych, zarówno wchodzących jak i wychodzących.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
GEAMBIENTE
analiza w zakresie monitoringu środowiskowego materiałów żelaznych

Wyposażenie w innowacyjne oprzyrządowanie technologiczne (spektrofotometr masowo-plazmowy, chromatograf gazowy z detektorem masy, chromatograf gazowy z detektorem FID i ECD, fluorescencyjny spektrometr rentgenowski, chromatografia cieczowa, kalorymetr itp.) i komputeryzacja procesu analitycznego umożliwiają laboratorium wykonanie pomiarów analitycznych na czas.

Osiągnięta kompetencja i poziom usług sprawiły, że laboratorium jest wykwalifikowanym punktem odniesienia we wspieraniu firm zewnętrznych w odzyskiwaniu odpadów i zarządzaniu remediacją.

GEAMBIENTE analisi ricerca e consulenza

Uwaga skierowana na środowisko oznacza dla firmy RMB jego stałe monitorowanie, do którego wykorzystuje certyfikowane i akredytowane laboratoria.

Laboratorium geAmbiente zostało zaprojektowane do przeprowadzania testów chemicznych, fizycznych, biologicznych i towarowych oraz wykonywania kontroli na wszystkich materiałach na wejściu i na wyjściu z instalacji RMB.

Jakość, szeroka gama i wysoka specjalizacja usług zapewnione są przez profesjonalność personelu: team składający się z wysoko wyspecjalizowanych absolwentów i techników, których nieprzerwane kształcenie gwarantuje maksymalną zgodność z przepisami sektora stale będącymi w ciągłym rozwoju.analisi per recupero dei rifiuti e gestione delle bonifiche
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook