Odzyskiwanie nowych surowców z recyklingu odpadów specjalnych.

Od 1981 roku RMB zajmuje się odzyskiwaniem nowych surowców z recyklingu odpadów specjalnych i materiałów odpadowych, dbając o kompletny cykl przetwarzania..

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
HISTORIA
RMB odzyskuje nowe surowce z odpadów
RMB zintegrowany cykl odpadów

RMB, od ponad 35 lat odzyskuje nowe surowce zajmując się całym, zintegrowanym cyklem odpadów, zarządzając wszystkimi działaniami łańcucha: zbiórka, transport, przetwarzanie, odzysk, ewentualne usuwanie końcowe.

Działalność RMB powstała w 1981 roku w zakładzie przy ulicy della Chiesa w Polpenazze (BS) jako zwyczajna działalność zbiórki odpadów i handlu metalami.


1981Narodziła się jako działalność
zbieranie i handel metalami.

1993Otrzymuje pierwsze regionalne zezwolenie na czynności składowania, sortowania i odzyskiwania odpadów specjalnych w ilości 10.000 t/rok.

2000Wzrost wydajności instalacji do 30.000 t/rok. W międzyczasie R.M.B. S.p.A otrzymuje zezwolenie na realizację i działanie instalacji odzysku nieszkodliwych odpadów specjalnych w nowym obszarze przy ulicy Montecanale, w gminie Polpenazze del Garda, o wydajności równej 20.000 ton/rok.

2001Region Lombardii wydaje zezwolenie na wzrost wydajności do 30.000 t/rok. Nowa instalacja firmy R.M.B. S.p.A zostaje zatem zrealizowana w obszarze ulicy Montecanale i w 2001 roku działalność firmy R.M.B. S.p.A zostaje całkowicie przeniesiona do nowej siedziby obok już istniejącej instalacji FIM s.r.l.

2003Spółka FIM s.r.l. zostaje połączona poprzez wchłonięcie przez Spółkę R.M.B. S.p.A., która przejmuje jej zezwolenia. Firma R.M.B. S.p.A. przedstawia Regionowi Lombardii badanie zrównoważonego środowiska dla projektu powiększenia istniejącej instalacji. Plan ten umożliwi zarządzanie terenami pochodzącymi z remediacji miejsc, na których znajdowały się żużle ze spalania stałych odpadów komunalnych i innych odpadów natury nieorganicznej przeznaczonych do odzysku lub odpadów z organicznymi składnikami, takimi jak tworzywa sztuczne i guma.

2005W następstwie uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej badania zrównoważonego środowiska ze strony Regionu Lombardii, Prowincja Brescii zatwierdziła przedstawiony projekt rozszerzenia, zwiększając wydajność do 147.520 t/rok.

2007Firma RMB S.p.A. otrzymuje Zintegrowane Zezwolenie Środowiskowe (Dekret D.G. Nr 5078/2007) zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy Rządu nr 59 z dnia 18/02/2005 roku "Pełne wdrożenie dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli”; jednocześnie zostaje upoważniona rozbudowa zakładu w kierunku południowym z realizacją nowej części zakładu i zwiększeniem całkowitej wydajności instalacji do 187.520 t/rok.

2008Prowincja Brescii wydaje zezwolenie krajobrazowe, które upoważnia realizację nowej części zakładu na południu.

2010Otrzymanie zezwolenia na projektowanie i realizację procesów i instalacji dla przetwarzania odpadów, ich przygotowanie i testy.

2011Prowincja Brescii wydaje firmie RMB S.p.A. Pozwolenie Zintegrowane Aktem Zarządzającym AIA nr 3544 z dnia 18.10.2011 roku na działalności IPPC przewidziane w punktach 5.1 i 5.3 Załącznika VIII do drugiej części rozporządzenia z mocą ustawy 152/2006 (z późniejszymi zmianami) dla czynności odzysku (R13, R12, R3, R4, R5) i unieszkodliwiania (D8, D9, D13, D14, D15). Całkowita wydajność instalacji 320.000 t/rok.

2013
Zaczyna działać nowa strzępiarka dla pojazdów samochodowych.

2014Uruchomienie instalacji najnowszej technologii do przeprowadzania selekcji i wzbogacania przy czynnościach odzyskiwania i waloryzacji bardzo drobnych elementów.

2015Rozszerzenie Pozwolenia Zintegrowanego na działalności IPPC dla czynności odzysku i unieszkodliwiania oraz jednoczesne wydanie nowego Pozwolenia Zintegrowanego o całkowitej wydajności instalacji do 620.000 t/rok.

2016Zaczyna działać instalacja do produkcji produktów/kruszyw (konglomeraty cementowe, mieszanki cementowe, kruszywa niezwiązane).

2017Został zgłoszony znak towarowy naszego nowego, certyfikowanego produktu “RESAL” składającego się ze stopu aluminium 46000 gotowego do topienia dla użytkownika końcowego

2018Uruchomienie nowej instalacji flotacji dla bardzo drobnych frakcji, aż do 200 mikronów.

2022Pozwolenie Zintegrowane na 680.000 Ton zostało przyznane w 2022 roku.

INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook