Transport odpadów specjalnych z Sereco Trasporti.

RMB współpracuje z Sereco Trasporti w zakresie transportu odpadów specjalnych i materiałów w imieniu osób trzecich zgodnie z przepisami sektorowymi

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
SERECO
TRASPORTI

Flota pojazdów do zbioru i materiałów obojętnych, niebezpiecznych i nieszkodliwych składa się z:
- hakowców z naczepą
- naczep typu wywrotka
- walkingfloor

Kierowcy Spółki są wykwalifikowani oraz stale szkoleni na specjalnych kursach aktualizacyjnych zgodnie z przepisami sektora.

Spółka Sereco Trasporti S.r.l. profesjonalnie i kompetentnie wykonuje usługi transportu materiałów i odpadów na rzecz firm zewnętrznych, prowadząc własną działalność przestrzega ustaw i przepisów, zgodnie z zaleceniami zezwoleń sektora:

  • Wpis do Rejestru Zarządców Środowiskowych nr MI02674 dla kategorii 1, 4, 5
  • Transport towarów niebezpiecznych (ADR)

Konkurencyjność i niezawodność dzięki współpracy z wieloma wyspecjalizowanymi partnerami oraz wszechstronność w odpowiedzi na innowacyjne wymagania będące skutkiem ciągłej ewolucji rynku.


INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook