Archiwum prasowe RMB

Niektóre z artykułów o RMB S.p.A., które ukazały się w głównych gazetach i czasopismach lokalnych i krajowych

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
Komunikacja 2024
10/06/2024 10/06 2024 GIORNALE DI BRESCIA Il Grande Gigante Gentile piomba a scuola e insegna la bellezza del riciclo Guarda l'articolo»
07/06/2024 07/06 2024 VOCE DEL POPOLO Quando la scuola è "Green" Guarda l'articolo»
05/06/2024 05/06 2024 BRESCIAOGGI Formazione e lavoro: la RMB rilancia per il futuro Guarda l'articolo»
05/06/2024 05/06 2024 GIORNALE DI BRESCIA RMB, formazione retribuita: ai giovani 1.500 euro al mese Guarda l'articolo»
07/04/2024 07/04 2024 GIORNALE DI BRESCIA Formati ed assunti: la strada di RMB contro il mismatch Guarda l'articolo»
29/03/2024 29/03 2024 CORRIERE DELLA SERA L'ITS di RMB forma e assume 16 giovani tecnici under 25 Guarda l'articolo»
29/03/2024 29/03 2024 BRESCIAOGGI RMB, la formazione che crea lavoro Guarda l'articolo»
25/03/2024 25/03 2024 ACTA METALLURGICA SLOVACA Low carbon footprint aluminium components for e-mobility Guarda l'articolo»
13/03/2024 13/03 2024 GIORNALE DI BRESCIA GdB & Futura - RMB - Lo scarto diventa preziosa risorsa Guarda l'articolo»
04/03/2024 04/03 2024 BRESCIAOGGI Ricavi, le Top 10 valgono il 69% Guarda l'articolo»
31/01/2024 31/01 2024 GIORNALE DI BRESCIA GdB & Futura - Il "green" nero su bianco, RMB presenta il secondo bilancio di sostenibilità Guarda l'articolo»
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook