Archiwum prasowe RMB

Niektóre z artykułów o RMB S.p.A., które ukazały się w głównych gazetach i czasopismach lokalnych i krajowych

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
Komunikacja 2023
10/01/2023 10/01 2023 GIORNALE DI BRESCIA Bilanci Brescia 2021, i conti del triennio di oltre 1.000 imprese Guarda l'articolo»
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook