Instalacje przetwarzania odpadów RMB

RMB może poszczycić się kompletnym zakładem z instalacjami przetwarzania odpadów, które mogą wspierać każdą operację odzyskiwania materiałów żelaznych i nieżelaznych.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
INSTALACJE
instalacje do odzysku materiałów żelaznych
zakłady utylizacji odpadów

Firma RMB wykonuje odzyskiwanie/unieszkodliwianie niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych poprzez użycie licznych, powiązanych między sobą sekcji, będących w stanie oddzielać różne frakcje metalowe (żelazne i nieżelazne) obecne wewnątrz odpadów.

Aby umożliwić optymalizację czynności przetwarzania i ułatwić, zgodnie z art. 179 i 181 Rozporządzenia z mocą ustawy 152/2006 z późniejszymi zmianami, odzysk i recykling, materiały na wejściu, na podstawie ich cech towarowych, fizycznych i chemicznych mogą być wysłane do jednej lub wielu sekcji przetwarzania.

RMB realizuje całkowity cykl działań, powiązany między sobą na ponad 20 sekcjach produkcyjnych, wykonując kompletną i rygorystyczną kontrolę na wszystkich etapach obróbki. Firma stworzyła “Protokół Gospodarki Odpadami”, który szczegółowo określa każdą fazę obróbki: programowanie wejść, kontrolę materiałów wchodzących do instalacji, następne obróbki, produkcję surowców wtórnych lub nowe odpady, które będą poddane czynnościom odzysku lub końcowego unieszkodliwienia w należycie autoryzowanych instalacjach.

1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook