Instalacja do produkcji kruszyw związanych.

Zainstalowana niedawno instalacja RMB do produkcji kruszyw związanych pozwala na bezpośrednie ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z wewnętrznych linii technologicznych.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
6
KRUSZYWA ZWIĄZANE
produkcja agregatów stopowych
instalacja do produkcji kruszyw stopowych

Instalacja do produkcji produktów/kruszyw (konglomerat cementowy, mieszanki cementowe, kruszywa niezwiązane) za pomocą, której możliwe jest wykonanie bezpośredniego ponownego użycia materiałów pochodzących z wewnętrznych linii obróbki i/lub z instalacji rozdrabniających firm zewnętrznych.

Kruszywa, które pochodzą z obróbki odpowiadają normom technicznym branży dla końcowego użytku i mają ponowne wykorzystanie przemysłowe w sektorach infrastruktur drogowych, podrzędnych konstrukcji cywilnych, produkcji konglomeratów cementowych i inne zastosowania o charakterze niestrukturalnym.

Poprzez taką nową instalację RMB wydłuża własny “Łańcuch Odzysku” dając nowe życie obojętnym matrycom pochodzącym z obróbek licznych sekcji instalacji. Wynikające z tego korzyści środowiskowe są znaczące: wystarczy tylko pomyśleć o korzyściach pochodzących ze zmniejszenia i z unieszkodliwienia odpadów obojętnych na wysypiskach oraz z wydobycia żwiru i piasku z kamieniołomów, koryt rzek, kopalni, itp.

1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook