Instalacja mycia do odzysku materiałów żelaznych i nieżelaznych.

Instalacja mycia do odzysku materiałów żelaznych i nieżelaznych pozwala na uzyskanie surowców wtórnych lub materiałów przeznaczonych do utylizacji lub odzysku w instalacjach zewnętrznych.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
4
MYCIE
myjnia do odzysku materiałów żelaznych i nieżelaznych
urządzenie do mycia materiałów żelaznych

Instalacja myjąca składa się z obrotowej beczki, która umożliwia oddzielanie różnych materiałów w zależności od ich ciężaru właściwego; zasada fizyczna selekcji wykorzystuje ruch turbolentny, który daje się regulować w zależności od przepływu wody na wejściu. Podczas gdy, lżejsze materiały utrzymują się na powierzchni (pływanie na powierzchni) jako wynik turbulencji i zostają pociągnięte w kierunku przepływu, materiały ciężkie zbierają się na dnie; rotacja beczki w trakcie obróbki przenosi materiały ciężkie w kierunku przeciwnym do przepływu wody. Woda służąca do mycia, prawidłowo transportowana, zostaje odzyskana zapobiegawczo przechodząc przez zbiornik do zbierania, który oddziela większe materiały. Pompa pobiera czystszą wodę z wierzchniej warstwy i wprowadza ją ponownie do obiegu. Na dnie zbiornika sedymentacyjnego będzie się zbierał osad procesu, który będzie filtrowany i usuwany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu procesu, oddzielone i umyte materiały, to, tytułem przykładu: metale mieszane, stal i guma, materiał podobny do kamienia, materiał obojętny, które z racji swoich cech towarowych będą mogły być sprzedane jako Surowce Wtórne, mogą być przeznaczone jako odpady do autoryzowanych instalacji zewnętrznych do odzysku/unieszkodliwienia lub wysłane do innych części instalacyjnych (na przykład do ręcznego sortowania w celu odróżnienia różnych metali).

1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook