Instalacja do odzysku popiołów paleniskowych z zakładów przetwarzania odpadów na energię.

RMB udoskonaliło instalację do waloryzacji i odzysku popiołu paleniskowego z zakładów przetwarzania odpadów na energię w całych Włoszech.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
3
ODZYSKIWANIE
POPIOŁÓW
waloryzacja i odzysk popiołu dennego

Materiał podawany do instalacji składa się głównie z popiołów paleniskowych i żużli, których przetwarzanie umożliwia oddzielanie, tytułem przykładu, metali mieszanych, żelaza, popiołów i materiałów obojętnych różnych rozmiarów.
Ze względu na ich cechy towarowe, powyższe materiały mogą być:

- sprzedawane jako Surowce Wtórne, jeśli zaspokajają odpowiednie kryteria towarowe i chemiczno-fizyczne;
- przeznaczone jako odpady do czynności końcowgo odzyskiwania/unieszkodliwiania w należycie autoryzowanych instalacjach zewnętrznych;
- wysyłane do innych sekcji instalacji wewnątrz firmy RMB (na przykład: do sekcji ręcznego sortowania w celu odróżnienia różnych rodzajów metalu).

instalacje do odzysku popiołu dennego z zakładów przetwarzania odpadów w energię

Udoskonalona w latach instalacja dla waloryzacji popiołów paleniskowych tygodniowo poddaje procesowi setki ton pozostałości pochodzących ze spalarni odzyskujących energię całych Włoch.

Sekcja składa się z taśm magnetycznych do selekcji metali żelaznych, sit obrotowych, instalcji do oddzielania materiałów obojętnych z metali żelaznych i nieżelaznych i ze strzępiarek rozdrabniających; poza tym wyposażona jest w system ssący.

odzyskiwanie popiołu dennego
1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook