Instalacje rozdrabniające do odzysku materiałów żelaznych i obojętnych.

Instalacje rozdrabniające zapewniają zmniejszenie objętości złomu żelaznego i nieżelaznego w celu ostatecznej produkcji surowców wtórnych.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
2
ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI
kruszarki do odzysku materiałów żelaznych

Materiał rozdrobniany na wyjściu ze strzępiarki zbierany jest na przenośniku taśmowym w celu oddzielenia lekkich frakcji poprzez strumień powietrza i następnie przechodzi do sekcji wyposażonej w taśmy magnetyczne do separacji metali żelaznych, materiałów obojętnych i metali nieżelaznych; każda frakcja zostaje następnie zebrana w specjalnym boksie, aby mogła być poddana innym obróbkom lub magazynowaniu.

Strzępiarka rozdrabniająca wyposażona jest w specjalną aparaturę ssącą pył, zaopatrzoną w cyklon oczyszczający większe pyły, w scrubber na mokro obsługiwany przez dwie wieże Venturi'ego dla drobniejszych pyłów i w filtry z aktywnym węglem, przewidziane w stosunku do takiego rodzaju obróbki, dostosowanie do najlepszych dostępnych technik BAT.
Z powyższą instalacją zintegrowana jest linia dla czynności zagęszczania i kalibracji materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych i gumy dla ich waloryzacji energetycznej.

młyny kruszące do odzysku materiałów żelaznych

Instalacje rozdrabniające, to znaczy do zmiany objętości i separacji stanowią podstawową fazę dla odzysku żelaznego i nieżelaznego złomu i ewentualnej produkcji surowców wtórnych.

Firma RMB wyposażona jest w dwie instalacje zmniejszające objętość, jedna z nich poprzedzona jest wstępną rozdrabniarką używaną do rozdrabniania zgrubnego i jednorodnego mieszanych i obszernych złomów oraz samochodów osobowych wycofanych z użytku. Niniejsza obróbka umożliwia separację metali żelaznych i nieżelaznych od materiałów lekkich, takich jak guma, tworzywa sztuczne, drewno.

Materiał, z którego można uzyskać wartość, składa się tytułem przykładu z paczek samochodów i silników, podawany jest do wstępnej rozdrabniarki przy za pomocą chwytaka do złomu, w celu pierwszej redukcji objętości, aby następnie dotrzeć bezpośrednio do strzepiarki rozdrabniającej za pośrednictwem specjalnej taśmy.


kruszony materiał żelazny
1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook