Sortowanie, selekcja, separacja do odzysku materiałów żelaznych.

Urządzenia do sortowania, oddzielania i odzyskiwania materiałów żelaznych i nieżelaznych, pozwalają na optymalne wykorzystanie każdego materiału na wyjściu.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
1
SELEKCJA I PRZESIEWANIE
wybór materiałów żelaznych do odzysku

Ostatecznie, po zakończeniu procesu, wyselekcjonowane materiały, w zależności od tego, co zostało dostarczone do instalacji, mogą składać się, tytułem przykładu, z metalów mieszanych, stali, gumy i żelaza i ze względu na ich cechy towarowe powyższe materiały, mogą być:

- sprzedawane jako Surowce Wtórne lub End of Waste, jeśli spełniają właściwe kryteria towarowe i chemiczno-fizyczne;

- przeznaczone jako odpady do czynności końcowego odzyskiwania/unieszkodliwiania w należycie autoryzowanych instalacjach zewnętrznych;

- wysyłane, jako półprodukty obróbki, do innych sekcji instalacji firmy RMB (np. do sekcji ręcznego sortowania w celu odróżnienia metalu od metalu).

Wszystkie obróbki wykonywane są ze zwyczajną dbałością o poszanowanie środowiska, w rzeczywistości instalacja selekcji i przesiewania obsługiwana jest poprzez odpowiednią instalację ograniczającą emisje.

Instalacja jest bez wątpienia (doskonałością firmy) RMB; fazy sortowania, selekcji, oddzielania i odzysku metali żelaznych i nieżelaznych stanowią główną działalność firmy; najnowocześniejsza technologia połączona z trzydziestoletnim doświadczeniem umożliwiły osiągnąć wysokie standardy odzysku, również na najdrobniejszych częściach.

RMB wyposażona jest w powiązaną między sobą strukturę, składającą się z różnych instalacji w sekwencji, aby przeprowadzić ukierunkowaną selekcję różnych rodzajów materiałów. Instalacja umożliwia oddzielanie metali od materiałów obojętnych/sterylnych, takich jak guma, tworzywa sztuczne, drewno; zasada fizyczna selekcji wykorzystuje prądy wirowe Foucaulta, systemy magnetyczne, systemy rozpoznania optycznego i systemy powietrznej separacji.

Przeprowadzane są, poprzez zastosowanie dalszych obróbek, poniższe fazy waloryzacji:

Oddzielanie metali żelaznych;
Oddzielanie metali nieżelaznych;
Ręczne sortowanie materiałów nadających się do recyklingu.

separacja materiałów żelaznych do odzysku
1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook