Zbieranie, recykling i odzysk materiałów odpadowych w Brescii.

W działalności związanej z gospodarką odpadami, RMB zajmuje się kompleksowym procesem zbierania, recyklingu i odzysku materiałów odpadowych w celu maksymalnego wykorzystania materiałów.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
MATERIAŁY

W ramach swojej gospodarki odpadami RMB całkowicie uwzględnia ducha przepisów europejskich i krajowych sektora skierowanego na zachęcanie do zmniejszenia w produkcji odpadów, z poświeceniem i z zaangażowaniem zajmuje się “przygotowaniem” odpadów do ponownego użycia i dla każdej innej możliwości recyklingu/odzysku, zapewniając ochronę środowiska i bezpieczeństwo operatorów.

Wszystkie czynności wykonane wewnątrz firmy nastawione są na odzyskiwanie i dążą do maksymalnej waloryzacji materiałów, zarówno pod względem ekonomicznym jak i środowiskowym; głównym celem RMB jest oddzielanie wszystkich frakcji, z których można uzyskać wartość, w szczególnośi metali, w celu otrzymania surowców wtórnych i/lub “end of waste” na sprzedaż.

Pomimo tego, że metale stanowią większą część dzialności firmy, RMB zarządza także szeroką gamą materiałów, zarówno na wejściu, jak i na wyjściu.
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook