Zbieranie złomu żelaznego i nieżelaznego w celu odzysku

RMB zbiera złom żelazny i nieżelazny, taki jak karoserie samochodowe, odpady miejskie, popióły paleniskoww z zakładów energetycznych w celu ich odzysku.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
materiały na wejściu
zbieranie złomu żelaznego i nieżelaznego przeznaczonego do odzysku
Możemy zebrać je w następujące makro-kategorie:

  1. struktury wycowanych z użytku pojazdów i silniki;
  2. żelazne i nieżelazne materiały metalowe, pochodzące z selekcji mechanicznej, sortowania i selekcji (na przykład: resztki rozdrabniania silnikowych pojazdów samochodowych i złom w ogóle) albo innych materiałów zawierających frakcje metalowe;
  3. materiały zawierające metale pochodzące z czynności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  4. materiał obojętny pochodzący z czynności odzysku wykonywanych na ziemiach i skałach wykopaliskowych i na materiałach pochodzących z remediacji terenów zanieczyszczonych lub odpady zawierające frakcje podobne do piasku lub do kamieni, materiały obojętne, zgodne z produktami w budownictwie i/lub drogownictwie;
  5. popioły paleniskowe ze spalarni odzyskującej energię;
  6. inne materiały, zawierające frakcje, z których można uzyskać wartość.
wrak do odratowania

RMB wykonuje wstępne kontrole odpadów, które mogą być powierzone jej instalacji, ze wsparciem (w razie potrzeby) akredytowanego Laboratorium, sprawdzając zgodność odpadów ze specyfikacjami odbioru ustalonymi przez własny akt autoryzacyjny.

Materiały na wejściu, w zależności od własnych cech towarowych, kierowane są do najodpowiedniejszych sekcji produkcyjnych. Poddawane są czynnościom przesiewania, oddzielania metali żelaznych i nieżelaznych za pomocą magnesów i/lub taśm magnetycznych albo poprzez prądy indukowane (prądy wirowe Foucaulta), selektory optyczne, taśmy wibrujące i ręczne sortowanie.


zbiórka złomu
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook