Zarządzanie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie metali w Brescii.

RMB zajmuje się kompletnym zintegrowanym cyklem przetwarzania w zakresie zarządzania, odzysku i unieszkodliwiania metali, materiałów odpadowych i kruszyw

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
Zarządzanie
gospodarka odpadami
zarządzanie metalami i ich odzyskiwanie

RMB przyjmuje z rygorystycznym priorytetem wszystkie bezpośrednie miary do odzysku odpadów poprzez przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu i każdej innej czynności waloryzacji materii.

RMB wyróżnia się zintegrowanym cyklem obróbki, udoskonalonym na podstawie doświadczenia zgromadzonego przez wiele lat starannej i dokładnej działalności oraz na podstawie poświęcenia, z jakim zawsze dąży do maksymalizacji procesu odzysku odpadów w celu jak największego ograniczenia wpływu na środowisko.

Różne sekcje instalacyjne przecinają się i uzupełniają wzajemnie wykonując precyzyjną pracę separacji, również małych frakcji obecnych w podawanym materiale.
Gospodarka odpadami i materiałami, z których można uzyskać wartość wewnątrz firmy przebiega zgodnie z kompletnym cyklem obróbki, który możemy przedstawić w poniższy, schematyczny sposób.

program gospodarowania odpadami
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook