Recykling i odzysk materiałów żelaznych i nieżelaznych.

RMB przetwarza odpady specjalne w celu przystąpienia do recyklingu i odzysku materiałów żelaznych i nieżelaznych, które są następnie wprowadzane na rynek lub unieszkodliwiane.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
materiały na wyjściu
odpady żelazne i niepodlegające odzyskowi
odzyskiwanie materiałów żelaznych

Na wyjściu z różnych sekcji instalacyjnych będziemy mieć materiały do sprzedaży lub dające się odzyskać odpady, które można przypisać do następujących kategorii:  1. Metale żelazne
  2. Metale nieżelazne
  3. Tworzywa sztuczne i guma
  4. Minerały
  5. Odpady z obróbki mechanicznej
  6. Osad wyprodukowany z uzdatniania wód procesowych
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook