Instalacja flotacji do odzysku materiałów żelaznych.

Instalacja flotacji do odzysku materiałów żelaznych i nieżelaznych pozwala na uzyskanie bardziej „czystego” surowca dla zewnętrznych instalacji odzysku.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
5
FLOTACJA I MYCIE
instalacja do odzysku materiałów żelaznych
instalacja flotacyjna do odzysku materiałów żelaznych

Instalacja flotacyjna i jednoczesne mycie, umożliwia rozdzielanie różnych rodzajów materiałów (przede wszystkim metali) w zależności od ich ciężaru właściwego; (na przykład aluminium od mieszanych metali ciężkich takich jak miedź, cynk, mosiądz, ołów.

Korzyść niniejszego rozdzielania polega na możliwości, z jednej strony otrzymania bardziej skutecznej waloryzacji materiałów, z drugiej, na produkcji surowca wtórnego lub "czystego" odpadu, który może być łatwo zarządzany w innych częściach instalacji lub w zewnętrznych instalacjach końcowego odzysku.

Instalacja flotacyjna materiałów>/em> składa się z obracającej się beczki podłączonej do systemu hydraulicznego z zamkniętym obiegiem, który umożliwia ciągły obieg wody procesowej.
Procesy rozdzielania poprzez różnicę gęstości (flotacja) znajdują zastosowanie zarówno w przetwarzaniu minerałów, jak i przy odzysku surowców wtórnych.

Na poziomie teoretycznym, proces jest bardzo prosty: kiedy dwie fazy, o różnej gęstości, zostają umieszczone w płynie o pośredniej dla nich gęstości, faza mniejszej gęstości (lżejsza) utrzyma się na powierzchni, natomisat ta o większej gęstości zatonie (zasada Archimedesa). W konkretnym przypadku R.M.B. możliwe jest oddzielenie aluminium od innych mieszanych metali.

Niedawno zaczęła funkcjonować nowa sekcja flotacji dla metali pochodzących ze spalania. Poprzez taki proces możliwy jest dokładniejszy odzysk aluminium i stopów miedzi, nawet dla bardzo drobnych kawałków

1
2
3
4
5
6
INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook