RMB S.p.A. w odniesieniu do spraw społecznych.

RMB wspiera inicjatywy mające na celu dobro lokalnych społeczności poprzez projekty społeczne, kulturalne i środowiskowe.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

Kochamy świat, w którym żyjemy i wierzymy, że nasze silne i stałe zaangażowanie musi brać pod uwagę również pojęcie Społecznej Odpowiedzialności.

Z tego prostego przekonania powstaje zaangażowanie, które firma RMB poświęca na wspieranie inicjatyw zmierzających do dobrobytu wspólnoty na terytorium, oceniając i wspierając projekty o charakterze społecznym, kulturalnym i środowiskowym, które najlepiej ją reprezentują.

Zawsze dyspozycyjna, aby wspierać lokalne wydarzenia i imprezy, przez lata Firma aktywnie uczestniczyła w projektach proponowanych przez Organizacje Użyteczności Publicznej o charakterze non profit, Przedsiębiorstwa Społeczne, Badania Medyczne, Stowarzyszenia Kulturalne, Parafie, Szkoły i Drużyny sportowe, zapewniając konkretność własnej ścieżki zrównoważenia.

Globalna myśl i lokalne działanie.

INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook