Odzysk odpadów niebezpiecznych we Włoszech i na świecie.

RMB stało się jedną z wiodących w Europie wielofunkcyjnych platform w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne we Włoszech i na świecie.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
RMB
NA ŚWIECIE

RMB jest jedną z głównych firm wielofunkcyjnych do odzyskiwania niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych, również dzięki swojej obecności na świecie; zwiększenie własnego zespołu handlowego było w ostatnich latach niezbędną potrzebą i zwycięskim wyborem.

Powstał przygotowany, profesjonalny, młody i dynamiczny team, który działa w różnych państwach świata. Stale szkolony, gotowy do zrozumienia potrzeb klientów i dostawców oraz do dostosowania się do zmian zachodzących na rynku.

Współpracownicy RMB stanowią zespół zgrany między sobą i z resztą struktury, są integralną częścią systemu firmy i właśnie z tego powodu skutecznie ją reprezentują, stale zwiększając krajowe i międzynarodowe wyniki.Firma dokładnie dba o ich przygotowanie techniczne, ponieważ znajomość materiałów i ich procesó są podstawą działalności handlowej i głównym wymogiem, aby kupić i sprzedać odpowiedni produkt w różnych państwach na całym świecie.

Zespół RMB rozprzestrzenia pojęcie odzyskiwania na cały świat, ze spójnością, kompetencją i poszanowaniem dla terytorium, importując materiały, z których można uzyskać wartość, z następujących państw:
NIEMCY, AUSTRIA, SZWAJCARIA, HISZPANIA, POLSKA, GRECJA, CHORWACJA, BELGIA, FRANCJA, REPUBLIKA CZESKA, ANGLIA, USA.

Poza tym bardzo ważna jest możliwość eksportu obrobionych materiałów; NIEMCY, HISZPANIA, CHINY, AUSTRIA, POLSKA, FRANCJA, INDIE, HOLANDIA, BELGIA, TAJWAN, JAPONIA czerpią korzyści z takiej współpracy i stosując nasze produkty ograniczają używanie surowców wydobytych z przyrody, chroniąc ich terytorium i środowisko

IMPORT
NIEMCY - AUSTRIA - SZWAJCARIA - HISZPANIA - POLSKA - GRECJA - CHORWACJA - BELGIA - FRANCJA - REPUBLIKA CZESKA - ANGLIA - USA

EXPORT
NIEMCY - HISZPANIA - CHINY - AUSTRIA - POLSKA - FRANCJA - INDIE - HOLANDIA - BELGIA - TAJWAN - JAPONIAINSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook