Misja RMB: recykling odpadów specjalnych.

Dla RMB recykling odpadów specjalnych jest sposobem na zwiększenie alternatywnych źródeł dla surowców pozyskiwanych z natury.

Włoski język angielski Francuski Niemiecki Polskie
Obszar pobierania
PROŚBA O INFORMACJE »
MISJA

Mission RMB to lepsza obróbka odpadu, gwarantując odzyskiwanie coraz większej ilości frakcji, z których można uzyskać wartość. Będą one alternatywnymi źródłami dla surowców wydobytych z przyrody; nasza realizacja gospodarki obiegowej oznacza stałe zaangażowanie w zmniejszaniu ilości resztek przetwarzanych odpadów przeznaczonych na wysypisko, zgodnie z europejskimi dyrektywami branży.

Aby osiągnąć ten cel, RMB angażuje się w badania technologiczne i w projektowanie innowacyjnych instalacji. Dzięki kompetentnemu zespołowi techników, firma dokładnie bada przepisy sektorowe, aby zastosować je w zarządzaniu instalacjami i wykonuje badania i rozwój w zakresie materiałów z głównym celem zapewnienia najwyższych poziomów jakości i ochrony środowiska, gwarantując jednocześnie zdrowe i pewne środowisko pracy.

Dodatkowymi wartościami dla firmy są wyspecjalizowany personel i wysoce innowacyjne instalacje, które codziennie wykonują odzyskiwanie i przekształcanie odpadu w produkt.

riciclo rifiuti speciali

Mistrzowska działalność firmy, poddana już procedurze Zintegrowanego Systemu Jakości, uznana jest poprzez uzyskanie najbardziej prestiżowych certyfikatów i wpisanie na WHITE LIST.

Utrwalone zamiłowanie do doskonalenia wspierane jest poza tym poprzez zastosowanie Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy 231/2001 i zapewnione przez stałą obecność Organu Nadzorczego.

KODEKS ETYCZNY Kodeks Etyczny postępowania reguluje stosunki, które muszą opierać się na przejrzystości i poprawności, pomiędzy Spółką i wszystkimi podmiotami, które wchodzą z nią w kontakt. Klienci, Dostawcy, Administracja Publiczna, Wspólnicy i Personel.

INSTALACJE PRODUKCYJNE

przegubowe instalacje technologiczne do separacji różnych frakcji metali

(żelaznych i nieżelaznych) oraz waloryzacji przyjmowanych odpadów.

MATERIAŁY

odzyskiwanie i recykling odpadów, w szczególności metali:

podstawowa działalność RMB od ponad 30 lat.

RMB I
ŚRODOWISKO

RMB jest wpisana na Białą Listę jako firma cnotliwa dzięki Zintegrowanemu Systemowi Jakości, Kodeksowi Etycznemu, przyjęciu modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli Dekretu ustawodawczego 231/2001.

linkedin facebook